เชลล์สานฝันมอบโอกาสพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

เชลล์สานฝันมอบโอกาสพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด โดย มร.เจมส์ ฮันกิ้นท์ กรรมการบริหารธุรกิจก๊าซ (รักษาการ) มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ไอทีเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ เป็นผู้รับมอบ