เก็บตกขอบสนามงาน “พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์”

เก็บตกขอบสนามงาน “พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์”