Home Motor Sport “Thailand Super Series 2020” สนาม 3-4 (The Final Race)

“Thailand Super Series 2020” สนาม 3-4 (The Final Race)

by dcar magazine

เนื่องด้วยบริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบภายใต้ชื่อ “Thailand Super Series 2020” ซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา(ร.ย.ส.ท.)จัดการแข่งขันสนามที่ 3-4 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปี ในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน จึงใคร่ขอนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันในครั้งนี้