Home News มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยี V2H ในงาน SETA 2019

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยี V2H ในงาน SETA 2019

by dcarmaster

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการองค์กร ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562 หรือ SETA 2019

SETA 2_resizeโดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่” โดย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าเทคโนโลยีแบบ Vehicle-to-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย

SETA 3_resizeเดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก

SETA 4_resizeผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืนโดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่ บูธ B01 ฮอล์ EH 98 ภายในงาน SETA 2019 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

SETA 5_resize