Home News นิสสัน ส่งมอบ นิสสัน เทอร์ร่า ใหม่ และนิสสัน นาวารา ใหม่ สนับสนุนเครือข่าย FOOD FOR FIGHTERS จัดส่งข้าวกล่อง

นิสสัน ส่งมอบ นิสสัน เทอร์ร่า ใหม่ และนิสสัน นาวารา ใหม่ สนับสนุนเครือข่าย FOOD FOR FIGHTERS จัดส่งข้าวกล่อง

by dcar magazine

นิสสันสนับสนุนเครือข่าย FOOD FOR FIGHTERS (เครือข่ายข้าวเพื่อหมอ) โดยส่งมอบรถอเนกประสงค์ นิสสัน เทอร์ร่า ใหม่ และรถกระบะที่ กล้า…เพื่อคนแกร่ง นิสสัน นาวารา ใหม่ ให้เป็นกำลังสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจจัดส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการต่อสู้วิกฤติโควิด -19 และผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ตามชุมชนต่างๆ ถือเป็นการสานต่อโครงการนิสสัน CARE FOR YOU แทนความห่วงใยจาก นิสสัน สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง