Home Accessories “ลามิน่า” สานฝัน…สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ณ จังหวัดขอนแก่น

“ลามิน่า” สานฝัน…สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ณ จังหวัดขอนแก่น

by dcar magazine

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร “แอลลักซ์” คุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำทัพโดย นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 22 ปีที่ 23 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมระบบไฟฟ้าครบวงจร ให้แก่โรงเรียนบ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย

โดยมี นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 และ นายวิเชียร หมื่นชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน เป็นผู้แทนรับมอบ  ทั้งนี้ นายไพศาล วงศ์ชีวะสกุล นายอำเภอหนองนาคำ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็น

โรงเรียนบ้านขนวนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งหมด315  คน มาจากชุมชนใกล้เคียงทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขนวน 4 หมู่ บ้านกุดกั้ง และบ้านฝายหิน เด็กๆ จะได้รับกระเป๋าเป้สานฝัน ภายในบรรจุอุปกรณ์การเรียน ขนม ถือเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลวันเด็กที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ทุกคน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก มร.เบอร์นาร์ด เชีย และ มร.เจอรัลด์ เชีย จากลูมาร์ สิงคโปร์ ร่วมส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมผู้แทนจำหน่ายจังหวัดขอนแก่น กลุ่มจิตอาสากระทิงโทนนำโดย นายนิคม เพชรกำเนิด ประธานกลุ่ม นายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงผู้บริหารจากลามิน่าฟิล์ม นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นายชัยณรงค์ สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จัดทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วย “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ครั้งที่ 13 ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนและครู โดยลามิน่ายังบริจาคชุดยูนิตทันตกรรมระบบเคลื่อนที่ครบชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลหนองนาคำ โดยมี แพทย์หญิงภัทรพร ภูคลัง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองนาคำเป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่ไปกับการตอบแทนสังคม บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องถึง 23 ปี 22 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์, ลูกค้าผู้ใช้ฟิล์มรถยนต์และฟิล์มอาคารลามิน่า, สื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทยมายาวนานเข้าสู่ปีที่ 30

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กล่าวว่า “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นกิจกรรมหลักที่เรายังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน โดยมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูอาจารย์และลูกหลานของเราในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

โครงสร้างและวัสดุของอาคารเรียนลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ทุกหลังเป็นแบบเรียบง่าย แต่มั่นคงแข็งแรง เน้นความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครูเป็นสำคัญ ซึ่งหลังจากวันส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่นี้แล้ว ทางครูอาจารย์ นักเรียน และชุมชน ต้องเป็นผู้ดูแลต่อไปให้ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด”

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษในฐานะผู้นำธุรกิจฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ของเมืองไทย บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ นอกเหนือจากลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน อาทิ โครงการลามิน่ามินิสานฝัน โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการสร้างฝันปันรอยยิ้ม

รวมถึงสนับสนุนโครงการในพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สนับสนุนทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2553 ร่วมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ พ.ศ.2548 สนับสนุนทุนวิจัยขั้นสูงด้านเภสัชวิทยา ศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ พ.ศ.2556 รวมถึงสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกมาก ซึ่งทุกโครงการล้วนเกิดจากพลังความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบุคลากรภายในองค์กร กลุ่มกัลยาณมิตรและผู้บริโภคทั่วประเทศ ร่วมสานต่อเพื่อส่งมอบความสุข คืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป