Home News นิสสันรับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นิสสันรับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

by dcar magazine

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเชิดชูบทบาทของนิสสันในฐานะผู้มีอุปการะคุณด้านการศึกษาและการวิจัย จากการบริจาครถยนต์ นิสสัน ลีฟ เจนเนอเรชั่นแรก ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลก ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“รถยนต์ นิสสัน ลีฟ ช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อปูทางสู่อนาคตแห่งยนตรกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย” ปีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

“นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่เชิดชูความมุ่งมั่นของพวกเรา ในการเดินหน้าลงทุนเพื่อส่งเสริมอนาคตด้านการศึกษาของเยาวชนไทย รวมถึงสานต่อวิสัยทัศน์ด้านยนตรกรรมไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือเพื่อการศึกษาในครั้งนี้”

การบริจาครถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่าง นิสสัน ลีฟ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สะท้อนความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสการศึกษาของเยาวชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย