Home News ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

by dcar magazine

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สะท้อนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องของฟอร์ดรวมถึงการเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมทั้งในสถานที่ทำงานและในชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน โดยมี นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย รับมอบรางวัลจาก มร. ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลในปีนี้

โครงการเพื่อสังคมที่ฟอร์ด ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการใส่ใจดูแลกันและกัน (Care For Each Other) ที่ฟอร์ดได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งในชุมชนที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ประกอบด้วย โครงการ ‘Ford Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ ที่ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 13,000 คน และโครงการ ‘Water Go Green – การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ได้จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 รวมถึงการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ฟอร์ดยังตระหนักถึงการส่งมอบความช่วยเหลือที่เร่งด่วนในยามวิกฤตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยฟอร์ด ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับโพลีเน็ต ผลิตแว่นตานิรภัยทางการแพทย์ 13,000 ชิ้น และส่งมอบรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดัดแปลงจากรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบครันจำนวน 10 คัน ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ การร่วมมือกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ และองค์กรเพื่อสังคม ดำเนินโครงการ ‘COVID Relief Bangkok’ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้ว ฟอร์ดยังมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านการจัดโครงการ ‘Regenerating Life – ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ จัดอบรมทักษะอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ จำนวน 250 ครัวเรือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดสามารถหารายได้จุนเจือครอบครัว และการเปิดพื้นที่ในโรงงานให้ครอบครัวของผู้พิการจำนวน 17 ครอบครัวได้นำของมาขายเพื่อหารายได้เสริม

ในมิติของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการสร้างการมีส่วนร่วม ฟอร์ดประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสัมมนา ‘Global DEI Week’ โดยเชิญพันธมิตรและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอบทสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเป็นแรงบันดาลจากวิศวกรหญิงในวันวิศวกรหญิงสากล (International Women in Engineering Day) นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกูเกิ้ล ประเทศไทย จัดโครงการ ‘Ford Moves Her Business – ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่’ เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ